The Incredible truth about Angels – (Must Watch) 2019

The Incredible truth about Angels – (Must Watch) 2019

The Incredible truth about Angels – (Must Watch) 2019 1200 675 VISFER

Het woord engel komt eigenlijk van het Griekse woord aggelos, dat betekent “boodschapper.” Het Hebreeuwse woord daarvoor is mal’ak met dezelfde betekenis.

Soms gebruikt de Bijbel die woorden voor mensen:

  • gewone mensen die een boodschap brengen (Job 1:14; Lucas 7:24; 9:52)
  • profeten (Jesaja 42:19; Maleachi 3:1)
  • priesters (Maleachi 2:7)
  • kerkleiders (Openbaring 1:20)

Soms wordt het figuratief gezegd van dingen of gebeurtenissen als “boodschappers”…

  • de wolkkolom (Exodus 14:19)
  • pestilentie of plagen (2 Samuel 24:16-17)

Maar meestal beschrijft het het hele scala van geesten die God heeft geschapen, inclusief goede en slechte engelen en speciale categorieën zoals cherubs, serafs en de aartsengel.

Engelen worden minstens 108 keer in het Oude Testament genoemd en 165 keer in het Nieuwe Testament (Chafer, Systematic Theology, II, 3).

Verder is er niet genoeg informatie in de Bijbel om een theorie over engelachtige wezens op te bouwen.