The Sabbath Gospel: A Gospel of error and bondage Part 1 & 2

The Sabbath Gospel: A Gospel of error and bondage Part 1 & 2

The Sabbath Gospel: A Gospel of error and bondage Part 1 & 2 1280 720 VISFER

Zoveel christenen zijn verward en gefrustreerd over het houden van de sabbat, geven van tienden, het observeren van speciale dagen en feesten zoals Pascha en zich onthouden van bepaalde voedingsmiddelen. Is sabbat houden noodzakelijk voor christenen? Zijn christenen die de Sabbat niet houden wetbrekers? Hebben de Zevende-dags Adventisten gelijk wat betreft het houden van de Sabbat op zaterdag ? Deze boodschap zal veel christenen helpen om beter te begrijpen wat de Bijbel leert over de wet van Mozes versus de leer van Christus en wat de implicaties zijn in het boek Handelingen voor Joodse gelovigen en gelovigen uit de heidenen, met betrekking tot het houden van de wetten en gebruiken van Mozes. Moge God je zegenen terwijl je luistert.

SOURCE  http://relentlessheart.com/