The Two Most Dangerous Lies

The Two Most Dangerous Lies

The Two Most Dangerous Lies 563 265 VISFER

1 Wees niet te snel met uw mond,
en laat uw hart zich niet haasten
een woord te uiten voor het aangezicht van God.
Want God is in de hemel
en u bent op de aarde.
Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.
2 Want zoals de droom komt door veel bezigheid,
zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden.

Prediker 5:1-2