The Wise Virgins Slept – John Piper

The Wise Virgins Slept – John Piper

The Wise Virgins Slept – John Piper 727 464 VISFER

Mattheüs 25 – De wijze en de dwaze meisjes

1. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.
3. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.
4. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.
5. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.
6. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
7. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.
8. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
9. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.
10. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
12. Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.
13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.