Waar stond het reukofferaltaar?

Hebreen 9:4 plaatst het gouden reukofferaltaar in het Heilige der Heiligen. Het ‘thumiaterion’ wordt dus gelokaliseerd achter het voorhangsel dat het Heilige scheidt van de plaats van de Ark. In Exodus 30:6 wordt het gouden reukofferaltaar echter geplaatst in het Heilige, tegenover het voorhangsel. De Statenvertaling van Hebr. 9:4 spreekt dan weer van een ‘wierookvat’ dat in het Heilige der Heiligen gestaan zou hebben. De oplossing ligt vermoedelijk in de vertaling ‘reukofferaltaar’ en een begrip voor de gedachtengang van de schrijver van de Hebreeën brief. Een klein stukje exegese.