We’re Living in Strange Times! (2020)

We’re Living in Strange Times! (2020)

We’re Living in Strange Times! (2020) 250 250 VISFER

Galaten 1

6. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7. terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.