Yeshua ha Mashiach, Jezus Christus

How did the name Yeshua become Jesus? Did you know that the name “Jesus” is less than 400 years old? Learn the differences between the Hebrew Yeshua and the Greek Jesus. Where did the name Jesus come from, and what was the original name of our Messiah? What is Jesus’ name in Hebrew? Have translators changed the name of our Savior? What does the name of Yeshua mean in Hebrew? This video explains why I say Yeshua instead of Jesus.

Eén van de oorzaken van de vervreemding van de Joden van Jezus Christus is juist Zijn naam. Deze naam, die de christenen vereren, is voor de Joden een synoniem geworden van “vervolging”.Bovendien heeft deze naam de Joden afkerig gemaakt door de niet-Joodse – de niet-Hebreeuwse – klank. Hij komt immers niet voor in het Hebreeuwse Oude Testament!

Maar is dat zo? Komen de namen Jezus en Christus niet voor in het Oude Testament? In eerste instantie stellen wij een wedervraag, namelijk: “Kunnen wij ergens in het Oude Testament de naam Mozes vinden?” En hoewel de eerste gedachte zal zijn, dat het Oude Testament vol staat met de naam van Mozes, stellen wij bij nader inzien vast, dat wij in de Hebreeuwse Schriften (het Oude Testament) tevergeefs zoeken naar de naam Mozes, omdat “Mozes”, evenals “Jezus” en “Christus”, van het Grieks is afgeleid. Mozes is in het Hebreeuws “Moshe” en Christus is in het Hebreeuws “Mashiach” (Messias).

Menigeen zal wel vreemd opkijken, als hij hoort, dat onze Heiland door de Joden, onder wie Hij leefde, nooit “Jezus Christus” werd genoemd. Nog meer zal het bevreemding wekken te vernemen, dat de engel, die de geboorte van onze Heiland aankondigde, niet gesproken heeft tot een maagd, die Maria heette en dat hij van het kind niet gezegd heeft, dat het “Jezus” zou worden genoemd.

Jezus was een Jood, geboren in Palestina, een land waar Hebreeuws (of wellicht Aramees) werd gesproken. Toen de engel sprak tot de Hebreeuwse vrouw, die wij “Maria” noemen, maar die eigenlijk “Mirjam” heette, gebruikte de engel niet de naam “Jezus”, maar “Yeshua”.